Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17/12/2018

Πρόσκληση [1]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%2030%CE%97%CE%A3%20%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5.doc