Πρόσκληση συνεδρίασης τοπικού συμβουλίου Αρτέμιδας

08/02/2019

Πρόσκληση [1]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata.gr/userdata/docs/02-2018%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf