Συμμετοχή του 4ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

12/06/2019

Το 4ο Nηπιαγωγείο Αρτέμιδος συμμετείχε για μια ακόμη σχολική χρονιά στο e-twinning ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Υγιεινές συνήθειες – Χαρούμενα παιδιά».

 Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών, καθώς και η υιοθέτηση θετικών στάσεων, σε ζητήματα υγιεινής του σώματος, άσκησης, διατροφής και αναγνώρισης - διαχείρισης των συναισθημάτων. Σχολεία από την Ελλάδα και την Ευρώπη εργάστηκαν και συν-εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μπορεί κανείς να τα αναζητήσει στο ακόλουθο newsletter...

http://www.canva.com/design/DADaqz42stw/tGph9vYaeiJqyGgpW43dPg/view?utm_content=DADaqz42stw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR36icGXxZ60C2x7jY5HdfHlGj3R8yu6varsYIYlSLgnAfC8G8_yG7GxpB0 [1]

Κατεβάστε το άρθρο [2]

 

 

Σύνδεσμοι
  1. http://www.canva.com/design/DADaqz42stw/tGph9vYaeiJqyGgpW43dPg/view?utm_content=DADaqz42stw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR36icGXxZ60C2x7jY5HdfHlGj3R8yu6varsYIYlSLgnAfC8G8_yG7GxpB0
  2. http://spata.gr/userdata/docs/4%CE%BF%20%CE%9D%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A3b.doc