Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος

16/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [1]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ [2]Υ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ [3]

ΑΙΤΗΣΗ [4]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΡΘΡΟ_8_Ν.1599_1986 [5]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5(1).pdf
  2. http://spata.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5(2).pdf
  3. http://spata.gr/userdata/docs/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91(3).pdf
  4. http://spata.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97(7).pdf
  5. http://spata.gr/userdata/docs/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%9F_8_%CE%9D_1599_1986(6).pdf