Μενού

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΞενοφώνPrint

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ « Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Πρόεδρος

Γκέλιας Δονάτος

 

Αντιπρόεδρος

Γλαβάς Ανδρέας

 

 

Μέλη τακτικά

 

Αναπληρωματικά

Λάμπρου Παναγιώτης

(Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Νομικός Αντώνιος

(Αντιδήμαρχος)

Λίγκου Πηνελόπη

 (Δημοτική Σύμβουλος)

 

Τούντας Αντώνιος

(Αντιδήμαρχος)

Αργυρός Γεώργιος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Πουλάκης Πέτρος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Τσάκαλη Ελένη

 (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Ραφτοπούλου Άννα

(Δημοτική Σύμβουλος)

Παπαστεφάνου Γεώργιος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Χρυσαφογεώργου Θεοδώρα

(Δημοτική Σύμβουλος)

Αγγέλου Βασιλική

(Δημότισσα)

 

Διαγγελάκη Βασιλική

(Δημότισσα )

Στάμου Βασίλειος

(Δημότης)

 

Φράγκου Ελένη

(Δημότισσα)

Μπανάκα – Φουσέκη Γεωργία

(Δημότισσα)

 

Πολονύμφη Σπυριδούλα

(Δημότισσα)

Γλαβάς Ανδρέας

(Δημότης)

 

Καράμπαρμπας Λεωνίδας

(Δημότης)