Μενού

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Συμπαραστάτης του ΔημότηPrint

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ &
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                                                Σπάτα, 3.11.2014
Αριθ. πρωτ: 38644

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ενημερώνει τους πολίτες – δημότες ότι κατόπιν της υπ’ αριθ. 299/29.10.2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σ-Α, προχωρούν οι ενέργειες για την οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να αρχίσει η υποδοχή – παραλαβή και ανταπόκριση στις προσφυγές, αναφορές και καταγγελίες των ενδιαφερόμενων δημοτών και επιχειρήσεων, όπως ο νόμος ορίζει (διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010).
  Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζεται και θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα ένας πρώτος κύκλος συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων με την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο – Αντιδημάρχους), τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους επικεφαλής των Οργανικών μονάδων του Δήμου Σ-Α (Υπηρεσίες) και τοπικούς φορείς – συλλόγους, προκειμένου να υποβοηθηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο η θεμελίωση και έναρξη της λειτουργίας του νέου θεσμού στο Δήμο μας.
  Ωστόσο και στο ενδιάμεσο αυτό μεταβατικό στάδιο, έως την έκδοση της Πράξης καθορισμού του «Κώδικα Λειτουργίας Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν σε έκτακτες περιπτώσεις να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 6981095209 ή στο e-mail  simparastatis@0166.syzefxis.gov.gr ή να καταθέτουν τις αναφορές – καταγγελίες τους στο πρωτόκολλο του Δήμου (Γραφεία Σπάτων ή Αρτέμιδος)
  Επισημαίνεται ότι ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ανεξάρτητο όργανο διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από κακοδιοίκηση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και η λειτουργία του αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, καθώς και στον εντοπισμό της ορθής εφαρμογής του νόμου. Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων.
  Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (http://spata-artemis.gr/)

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Σ-Α
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

 

Απόφαση Επιλογής - Eκλογής Συμπαραστάτη (ΔΣ-299_2014)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΤΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

 

Ενέργειες "Συμπαραστάτη" περιόδου 2015

 

Ενέργειες "Συμπαραστάτη" περιόδου 2016

 

AΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 2015 (κωδ. 13)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 2016 (κωδ. 6)