Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
431/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών (1ου & 2ου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ.100 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
430/2019 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών – παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
429/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων». 26/02/2020
428/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36348/01-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ κ.α.κ.098502». 26/02/2020
427/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 10983/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
426/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 5260/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ’ άριθμ. 211/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
425/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 242/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
424/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 13535/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
423/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 13529/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
422/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 13482/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
421/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 19/7/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 65221/2019). 26/02/2020
420/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/08/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 74252/2019). 26/02/2020
419/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 07/10/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 86677/2019). 26/02/2020
418/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 1/9/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 94676/2019). 26/02/2020
417/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 01/09/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 94666/2019). 26/02/2020
416/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 25/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 67956/2019). 26/02/2020
415/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανακοπής (αριθμ. εισαγωγής ΑΚ 7797/11-11-2016). 26/02/2020
414/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 08/09/2016 προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ5766/8-9-2016). 26/02/2020
413/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 21/6/2017 προσφυγής-ανακοπής (Αρ. εισαγωγής ΠΡΑΚ6483/21-6-2017). 26/02/2020
412/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 20/2/2017 προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ1923/2-3-2017). 26/02/2020
411/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 23/5/2017 προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ5631/2-6-2017). 26/02/2020
410/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 25/1/2017 προσφυγή (Αρ. εισαγωγής ΠΡ788/27-1-2017). 26/02/2020
409/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανακοπής (αριθμ. εισαγωγής ΑΚ 303/13-1-2017). 26/02/2020
408/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 612/2019 Απόφασης Δημάρχου. 26/02/2020
407/2019 Λήψη απόφασης για την έγκρισης της ανάθεσης μεμονωμένου τμήματος της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2019-2020». 26/02/2020
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »