Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
381/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ». 26/02/2020
380/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. για το έργο: «Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων». 24/02/2020
379/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31805/07-11-2018 σύμβασης της υπηρεσίας «Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 24/02/2020
378/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται. 24/02/2020
377/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών ΤΑΠ/Δ.Τ – Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. 24/02/2020
376/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ολικής διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 962/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης ποσού 500,00€ από κλήση ΚΟΚ λόγω εκ παραδρομής χρέωσης. 24/02/2020
375/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αρ. 817/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 33626/7-10-2019) 24/02/2020
374/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αρ. 817/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 32630/30-09-2019). 24/02/2020
373/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη του υπ’ αρ. 810/9-7-2019 χρηματικού καταλόγου από εισφορά σε χρήμα που αφορά την οφειλή λόγω υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 24/02/2020
372/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλής των υπόλοιπων δύο (2) δόσεων από την υπ’ αρ. 760/1-7-2019 χρηματικό κατάλογο από εισφορά σε χρήμα λόγω εμπρόθεσμης και εφάπαξ εξόφλησης οφειλής αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 24/02/2020
371/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 711/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης εισφοράς σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας του Ο.Τ.66 της Π.Ε. 3 στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 24/02/2020
370/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής της υπόλοιπης βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 485/14-5-2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης από εισφορά σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 24/02/2020
369/2019 Λήψη απόφασης περί διαγραφής των υπόλοιπων δόσεων από τον υπ’ αρ. 406/9-04-2019 χρηματικό κατάλογο από εισφορά σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ33 της Π.Ε. 3 στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 και λόγω εφάπαξ εξόφλησης. 24/02/2020
368/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 406/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης εισφοράς σε χρήμα με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 29794/30-09-2019). 24/02/2020
367/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αρ. 406/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 28915/30-09-2019). 24/02/2020
366/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 37/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης εισφοράς σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 24/02/2020
365/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από τον υπ’ αρ. 12/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης λόγω έλλειψης στοιχείων ιδιοκτητών στους πίνακες της πράξης εφαρμογής περιοχής Μυκηναϊκών Τάφων στην Δ.Ε. Σπάτων. 24/02/2020
365/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από τον υπ’ αρ. 12/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης λόγω έλλειψης στοιχείων ιδιοκτητών στους πίνακες της πράξης εφαρμογής περιοχής Μυκηναϊκών Τάφων στην Δ.Ε. Σπάτων. 24/02/2020
364/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33145/03-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 022120». 24/02/2020
363/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33144/03-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για εξέταση αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που αφορά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος». 24/02/2020
362/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32700/01-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 24/02/2020
361/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Swissport Hellas S.A.». 24/02/2020
360/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 10547/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 21/02/2020
359/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 21/02/2020
358/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Κατσιμίχα Ειρήνης. 21/02/2020
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »