Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
357/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Τούντα Μαρίας. 21/02/2020
356/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Κατσίκη Παναγιώτη. 21/02/2020
355/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Γεωργίου Κουλοχέρη του Σταύρου. 21/02/2020
354/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Παρασκευά Εμμανουήλ. 21/02/2020
353/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΚΟΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 21/02/2020
352/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.: 1)Τσιβίκη Δημητρίου και 2)Τσιβίκη Αθηνάς. 21/02/2020
351/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν & Δ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ». 21/02/2020
350/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Λαζάρου Νεκτάριου (Προσφυγή Γ.Α.Κ. 10666/2016). 21/02/2020
349/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Λαζάρου Νεκτάριου (Προσφυγή Γ.Α.Κ. 2563/2016). 21/02/2020
348/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Μαργέτη Ηλία. 21/02/2020
347/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Μιχαλάκη Μαρίας. 21/02/2020
346/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Νικολάου Ισίδωρου. 21/02/2020
345/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 21/02/2020
344/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «CENTRAL PARKING SYSTEM- Αθήνα Συστήματα Στάθμευσης Α.Ε.». 21/02/2020
343/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Μαρίας Αγγέλου. 20/02/2020
342/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.: 1)ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 2)ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 3)ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, 4)ΑΔΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ.λ.π. (σύνολο 50). 20/02/2020
341/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.: 1)ΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2)ΣΑΝΔΑΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3)ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 4)ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, 5)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ.Λ.Π. (σύνολο 11). 20/02/2020
340/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Σπυρίδωνος Τζανέτου. 20/02/2020
339/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.: 1)Εμμανουήλ Νουκάκη και 2)Μαρίας συζ. Εμμανουήλ Νουκάκη. 20/02/2020
338/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 571/2019 Απόφασης Δημάρχου που αφορά την υπόθεση του κ. Ιωάννη Στιβακτάκη. 20/02/2020
337/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 110/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και ε) Ορισμό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 20/02/2020
336/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 109/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης. 20/02/2020
335/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 107/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εξαρτημάτων κλπ», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου. 20/02/2020
334/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 20/02/2020
333/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Αυγούστου 2019. 20/02/2020
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »