Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
11/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρε-ξούσιου δικηγόρου για να παραστεί την 16/2/2011 03/02/2011
10/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρε-ξούσιου δικηγόρου για να παραστεί την 9/2/2011 03/02/2011
9/2011 Λήψη απόφασης για ανάθεση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, να παραστεί στις 2/2/2011 03/02/2011
8/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρε-ξούσιου δικηγόρου για να παραστεί την 04/03/2011 03/02/2011
7/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί την 22/3/2011 03/02/2011
6/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρε-ξούσιου δικηγόρου για να παραστεί την 8/3/2011 03/02/2011
5/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρε-ξούσιου δικηγόρου για να παραστεί την 15/2/2011 και σε 03/02/2011
4/2011 Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του εξωδικού Συμβιβασμού που αφορά τη 21/01/2011
3/2011 Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί την 19-1-2011 21/01/2011
2/2011 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/2010 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου 21/01/2011
1/2011 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2011 21/01/2011
166/0218 Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και των εξαρτημάτων τους». 24/07/2019
160/218 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της κ. Κοκοσάλη Γεωργίας του Βασιλείου. 24/07/2019
358/205 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση του Πολιτόπουλου Ιωάννη. 08/10/2015
293/017 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δαπάνης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Κουρκουμέλη Σπυρίδωνα (ΒΙΟ.ΜΕ.ΚΑ). 19/09/2017
« 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 »