ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Emails ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ Emails  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ [1]

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Emails ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ [2]

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ Emails ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ [3]

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ [4]

 

 

 

  

Σύνδεσμοι
  1. https://spata.gr/userdata/docs/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD(9).pdf
  2. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D(5).pdf
  3. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%20%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3(4).pdf
  4. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D_1.pdf