Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ GRASPPrint

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Τεχνική Μελέτη

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:


Επισημαίνουμε ότι στη σελίδα 20 της μελέτης με αριθμό 27/2015, που αφορά

στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, στο 9ο άρθρο εκ παραδρομής έχουν

αναγραφεί τα συγκεκριμένα ποσά.


Το ποσό της μελέτης είναι αυτό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της

μελέτης σελ. 12 και το τιμολόγιο αυτής σελ. 14.