Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Διαδρομή:Αρχική Σελίδα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2014 – 2019Print

Με την 154/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, (ΑΔΑ: 7ΤΩΡΩ1Χ-Ξ8Ε), εγκρίθηκε η Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που περιλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου και το στρατηγικό σχεδιασμό.

Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, με την 318/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6244Ω1Χ-Τ7Ξ), εγκρίθηκε η Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τα αναλυτικά σχέδια δράσεις των υπηρεσιών.

 

Σχετικά αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 -2019 - Φάση Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 -2019 - Φάση Β’: Προγραμματισμός Δράσεων