ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ