Πρόεδρος-Μέλη

Πρόεδρος είναι ο κύριος Φράγκος Αναστάσιος

Μέλη Τοπικού Συμβουλίου