Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/08/2019

Πρόσκληση [1]

Σύνδεσμοι
  1. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%2020%CE%B7(1).doc