Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

06/09/2019

Απόφαση 494 [1]

Σύνδεσμοι
  1. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20494%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%94%CE%91_62%CE%93%CE%A3%CE%A91%CE%A7-573.pdf