Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Ομάδα Δ «Πακέτα Λογισμικού» της με αριθ. 75/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας.Print