Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύνδεση με το φυσικό αέριο

19/06/2020

[1]

 

Τον τελευταίο καιρό κάνουμε φιλόδοξες προσπάθειες για την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο μας. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο μας δεν ήταν ένα προγραμματισμένο από την ΕΔΑ Αττικής έργο. Οι αλλεπάλληλες επαφές,  διαπραγματεύσεις και πιέσεις προς την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου (ΕΔΑ Αττικής) ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουν προς όφελος όλων μας. Προς το παρόν η εταιρεία εξετάζει σοβαρά την επέκταση του Δικτύου στο Δήμο μας για το σκοπό αυτό, ζητά για αρχή ένα πιθανό κατάλογο πιθανών καταναλωτών. <u>Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το καταρχήν ενδιαφέρον σας χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.</u>

   
 

 

Σύνδεσμοι
  1. https://spata.gr/https://surveyheart.com/form/5eecea277498ed1140553658