Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 29 του μηνός Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. Print

24/07/2020