ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

31/08/2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ [1]

Σύνδεσμοι
  1. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%92%CE%A1%CE%95%CE%A6%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91.pdf