Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

03/09/2020

Ανακοίνωση [1]

Σύνδεσμοι
  1. https://spata.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%202020%20%204%20%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A7.docx