Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012Print

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ