Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Διαδρομή:Αρχική Σελίδα

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνPrint

Η φιλοσοφία της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επικεντρώνεται στο σύνθημα:

«διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες»

Σκοπός των Κ.Ε.Π. είναι:

 • Η βελτίωση της σχέσης των Πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση
 • Η παροχή διοικητικών πληροφοριών για ζητήματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση
 • Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης
 • Η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων
 • Η μείωση της γραφειοκρατίας
 • Η θεμελίωση της ηλεκτρονικής Διοίκησης.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1000 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό των Κ.Ε.Π. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς, χωρίς οι πολίτες να υποστούν τις συνέπειες της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των πολλών και άσκοπων μετακινήσεων.


Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας, οι πολίτες μπορούν να:

 • Θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής τους και να επικυρώνουν αντίγραφα Διοικητικών εγγράφων.
 • Προμηθεύονται παράβολα, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π
 • Προμηθεύονται αιτήσεις για προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
 • Θεωρούν την άδεια οδήγησης.
 • Μεταβιβάζουν αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες.
 • Χορήγηση αναβολής στράτευσης.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
 • Συμπλήρωση Δελτίων Απογραφής Στρατευσίμων.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως – οικογενειακής κατάστασης – εγγυτέρων συγγενών κ.λ.π.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 • Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως κ.λ.π.
 • Ληξιαρχικές πράξεις.
 • Δημιουργία οικογενειακής μερίδας, εγγραφή τέκνων σε μερίδα κ.λ.π.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία από Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.
 • Άλλα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
 • Δελτία κοινωνικού τουρισμού Ε.Ο.Τ.
 • Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού Ο.Γ.Α.
 • Δελτία θεάματος (θέατρο) Ο.Γ.Α.
 • Βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ
 • Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
 •  Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
 • Χορήγηση ΑΜΚΑ


Τα γραφεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας βρίσκονται:

 1. Για τα Σπάτα, επί της Πλατείας Λοχαγού Μιχαλάκη (Δημαρχείου)
 2. Για την Αρτέμιδα, Λεωφ. Αρτέμιδας 82

Και λειτουργούν

ΚΕΠ Αρτέμιδος

Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -15:00

Τηλέφωνο: 2294320630,631,632,633,634

Φαξ:2294320635

email: d.artemidos@kep.gov.gr

ΚΕΠ  Σπάτων

Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -15.00

Τηλέφωνα: 2106630311-2106630312

Φαξ:2106630314

email: d.spaton@kep.gov.gr