Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η φιλοσοφία της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επικεντρώνεται στο σύνθημα:

«διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες»

Σκοπός των Κ.Ε.Π. είναι:


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1000 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό των Κ.Ε.Π. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς, χωρίς οι πολίτες να υποστούν τις συνέπειες της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των πολλών και άσκοπων μετακινήσεων.


Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας, οι πολίτες μπορούν να:


Τα γραφεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας βρίσκονται:

  1. Για τα Σπάτα, επί της Πλατείας Λοχαγού Μιχαλάκη (Δημαρχείου)
  2. Για την Αρτέμιδα, Λεωφ. Αρτέμιδας 82

Και λειτουργούν

ΚΕΠ Αρτέμιδος

Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -15:00

Τηλέφωνο: 2294320630,631,632,633,634

Φαξ:2294320635

email: d.artemidos@kep.gov.gr

ΚΕΠ  Σπάτων

Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -15.00

Τηλέφωνα: 2106630311-2106630312

Φαξ:2106630314

email: d.spaton@kep.gov.gr