•  

Περίληψη

Συνεχίζουμε τις παραδόσεις των τάμπλετ στα σχολεία, σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων, για ΟΣΟΥΣ έχουν πραγματική ανάγκη, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η κεντρική διοίκηση. Την επόμενη βδομάδα θα γίνουν και νέες παραδόσεις προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των σχολείων.

 

foto